naar vorige artikel

Au Courant 19 / 3–4 (december 2012), pag. 26

dit artikel in pdf

naar volgende artikel

Colofon


Au Courant

Au Courant is het vier keer per jaar verschijnende tijdschrift (ISSN: 0920-4180) voor de leden van de Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).
Au Courant wordt toegezonden aan de leden in een geprinte versie en is ook online te zien (als pdf document en in html). Oudere jaargangen zijn ook voor niet-leden online te lezen.
Redactie: Paul Klein en Gerard Raven.
Daarnaast is Louis Nierynck een vaste inzender van artikelen.
Redactieadres: Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, tel. 035-5389607, e-mail: redactie@vktv.nl

VKTV

Het lidmaatschap van de VKTV wordt verkregen door € 20,00 per jaar over te maken op rekening 3853388 (IBAN-nr van de rekening: NL03INGB0003853388; BIC-nr van de bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV te Heerhugowaard.

De vereniging werd opgericht in 1985 en heeft sinds 1997 een website: www.vktv.nl
Het bestuur van de VKTV wordt momenteel gevormd door:
Arie Schouten, penningmeester
Paul Klein, secretaris en (web-)redacteur
Anton Breuker, public relations