naar vorige artikel

Au Courant 20 / 1 (maart 2013), pagina 18

dit artikel in pdf

naar volgende artikel

Colofon

Au Courant is het vier keer per jaar verschijnende tijdschrift voor de leden van de Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).

Het blad wordt per post toegezonden aan de leden; zij hebben ook toegang tot de artikelen in pdf en in html op http://www.vktv.nl.

Het lidmaatschap van de VKTV wordt verkregen door € 20,00 per jaar over te maken op rekening 3853388 t.n.v. VKTV te Heerhugowaard (NL03INGB0003853388 IBAN-code; INGBNL2A BIC-code).