naar vorige artikel

Au Courant 20 / 2 (juni 2013), nog ongepagineerd

dit artikel in pdf

naar volgende artikel

Colofon


Au Courant

Au Courant is het vier keer per jaar verschijnende tijdschrift (ISSN: 0920-4180) voor de leden van de Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).
Au Courant wordt toegezonden aan de leden in een geprinte versie en is ook online te zien (als pdf document en in html). Oudere jaargangen zijn ook voor niet-leden online te lezen.
Redactie: Paul Klein en Gerard Raven.
Daarnaast is Louis Nierynck een vaste inzender van artikelen.
Redactieadres: Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, tel. 035-5389607, e-mail: redactie@vktv.nl

Foto's in dit nummer zijn van de auteur zelf, tenzij anders vermeld.

VKTV

Het lidmaatschap van de VKTV wordt verkregen door € 20,00 per jaar over te maken op rekening 3853388 (IBAN-nr van de rekening: NL03INGB0003853388; BIC-nr van de bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV te Heerhugowaard.

De vereniging werd opgericht op 21 september 1985; een notariële acte volgde op 17 novemnber 1988. De vereniging heeft sinds 1997 een website: www.vktv.nl
Het bestuur van de VKTV wordt gevormd door:
Arie Schouten, penningmeester
Paul Klein, secretaris en (web-)redacteur
Anton Breuker, public relations

De volgende verzamelbeurzen in Voorthuizen (zalencentrum 't Trefpunt, Roelenengweg 25, 3781 BA) vinden plaats op zaterdagochtenden 7 september en 9 november 2013.