naar vorige artikel

Au Courant 20 / 3 (oktober 2013), pagina 15

dit artikel in pdf

naar volgende artikel

Colofon

Au Courant

Au Courant is het vier keer per jaar verschijnende tijdschrift (ISSN: 0920-4180) voor de leden van de Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).
Au Courant wordt toegezonden aan de leden in een geprinte versie en is ook online te zien (als pdf document en in html). Oudere jaargangen zijn ook voor niet-leden online te lezen.
Redactie: Paul Klein en Gerard Raven.
Daarnaast is Louis Nierynck een vaste inzender van artikelen.
Redactieadres: Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, tel. 035-5389607, e-mail: redactie@vktv.nl

Foto's in dit nummer zijn van de auteur zelf, tenzij anders vermeld.

VKTV

Het lidmaatschap van de VKTV wordt verkregen door € 20,00 per jaar over te maken op rekening 3853388 (IBAN-nr van de rekening: NL03INGB0003853388; BIC-nr van de bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV te Heerhugowaard.

De vereniging werd opgericht op 21 september 1985; een notariële acte volgde op 17 novemnber 1988. De vereniging heeft sinds 1997 een website: www.vktv.nl
Het bestuur van de VKTV wordt gevormd door:
Arie Schouten, penningmeester
Paul Klein, secretaris en (web-)redacteur
Anton Breuker, public relations

De volgende verzamelbeurs in Voorthuizen (zalencentrum 't Trefpunt, Roelenengweg 25, 3781 BA) vindt plaats op zaterdagochtend 9 november 2013.

Jubileum

Halverwege dit oktobernummer van Au Courant en het volgende, dat naar verwachting in december zal verschijnen, memoreren wij dat op 17 november, dat valt dit jaar op zondag, het precies een kwart eeuw geleden zal zijn geweest dat de VKTV bij een notaris werd ingeschreven als vereniging. We hebben 3 jaar geleden de dag laten voorbijgaan dat de VKTV 25 jaar tevoren, op zaterdag 21 september 1985, werd opgericht, zij het toen nog zonder notariële goedkeuring van de statuten en derhalve zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Voor die eerste bijeenkomst waren wij te gast bij het Persmuseum in Amsterdam, destijds gevestigd in het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat 24, waar circa 25 verzamelaars aanwezig waren, zich als lid aanmeldden en een eerste bestuur kozen.