naar vorige artikel

Au Courant 20 / 3 (oktober 2013), pag. 18–20

dit artikel in pdf

naar volgend nummer

Andries Kreuzen al vanaf 1990 erelid

Paul Klein

In november memoreren wij twee momenten uit de geschiedenis van onze vereniging. Op 17 november zal het precies een kwart eeuw geleden zijn geweest dat de VKTV bij een notaris werd ingeschreven als vereniging. Een week eerder, maar dan 3 jaar later, was ook een heuglijke dag in de geschiedenis van onze vereniging. En wel hierom!
Gedurende die eerste jaren groeide de vereniging als kool en dat danken wij aan de geweldige inzet van ons actieve lid uit Badhoevedorp, Andries Kreuzen.

We lezen al in het eerste nummer van Au Courant (maart 1986) dat de heer Kreuzen zich bij de club had aangesloten (nr. 34 in de ledenlijst). Regelmatig kwam je zijn naam tegen in advertenties, waarin de heer Kreuzen in Au Courant opriep historische kranten bij hem te kopen of te ruilen. Maar niet alleen in ons eigen blad; ook op beurzen in het land maakte de heer Kreuzen de bezoekers van zijn stand attent op onze vereniging. Dat heeft hij jaar in jaar uit heel trouw en succesvol gedaan en dat lezen we ook in Au Courant van september 1989: “ons ledental stijgt lichtjes, met dank aan de heer Kreuzen” en “de ledenwerving loopt momenteel goed dankzij de ruiladvertentie in de Boek- en Stripwijzer en dankzij de heer Kreuzen, die op eigen kracht 13 nieuwe leden wist te werven” (citaat uit het verslag van de ledenvergadering van 4-11-1989), uit het lustrumnummer van Au Courant (september 1990) citeren we: “Om de twee weken één nieuw lid: Het is niet zonder voldoening dat we mogen constateren dat, na een paar jaar van betrekkelijke stagnatie, ons ledenbestand op dit moment weer in de lift zit. De inspanningen van de heer Kreuzen uit Badhoevedorp, die van zijn gunstige positie om VKTV-leden te werven een passend en succesvol gebruik maakt, zijn hier niet vreemd aan.

foto
Een recente foto van ons erelid, vlak voor zijn 82ste verjaardag genomen in de garage achter zijn huis. De oorkonde vermeldt: “Uitreiking erelidmaatschap op 10 november 1990”.

Anderen hebben zich evenmin onbetuigd gelaten, en het resultaat is dat we nu boven de 130 leden zitten, na een hele tijd rond de 100 à 110 te hebben gezweefd” (Au Courant 5/3). De heer Kreuzen had zelfstandig 15 leden aangebracht in 1989, nog eens 15 in 1990, 11 in 1991 en zo ging dat een paar jaar door. Het clubnieuws op pag. 24 van die uitgave brengt de bijzondere prestatie als volgt:
ERELID
De heer Kreuzen uit Badhoevedorp is onlangs bevorderd tot het eerste erelid van de VKTV vanwege zijn verdiensten voor de vereniging. In zijn eentje heeft hij niet minder dan 25 nieuwe leden geworven! De oorkonde die van dit erelidmaatschap getuigt is inmiddels ook in bezit van de Heer Kreuzen. Ook vanaf deze plaats van harte dank en proficiat!
Het is eerder gememoreerd, bv. in het Jaarboek 2005 (blz. 74) en nog eens in het daaropvolgend verschenen Jaarboek. Omdat het Jaarboek 2006 in zwart/wit gedrukt werd toegezonden aan de leden, reproduceren we hierna nog eens die pagina 73, maar nu wel in kleur.

Van de grote vaart naar de basisschool

In zijn jonge jaren was de heer Kreuzen vele maanden van huis, om als bakker zijn werk te doen op de Holland-Amerikalijn. Het werk op die lange reizen, waar je dagenlang niet aan land kwam, bood hem ook de kans om als kok op de grote vaart ervaring op te doen. Het waren de tijden dat die grote boten levende paarden en runderen aan boord kregen om voor enige weken van vers vlees voorzien te zijn. Er was dus een abattoir aan boord van die schepen. Later, eenmaal (en nog steeds) getrouwd met Janny Dekker, vestigde hij zich in Badhoevedorp en bereidde 15 jaar lang de dagelijkse maaltijden op school. Op die school, de Koningin Emmaschool in Hoofdddorp, maar ook op andere scholen in de omgeving, geeft hij nog steeds enthousiast presentaties over de Tweede Wereldoorlog, die hij als puber heeft meegemaakt. Voor zijn jaarlijkse gastdocentschap op die basisscholen wordt dan apart tijd vrijgemaakt. De vier foto's met een enthousiast vertellende Andries voor de klas en daaronder de dankbetuigingen (“Hartelijk dank voor alle kleine en grote kranten die wij gekregen hebben. Oranje Nassauschool”) laten dit zien.

Andries Kreuzen stopt de geschiedenis in bananendozen

De Hoofddorpse Courant van 16-12-2012 gebruikte deze kop als titel voor een artikel over zijn enorme collectie historische dagbladen. De heer Kreuzen is zijn enorme verzameling historische dagbladen inmiddels aan het afbouwen en wie recentelijk de beurzen bezoekt, kan dat niet ontgaan zijn. In zijn garage staan nog altijd heel wat van die obligate bananendozen vol met kranten en documenten. Die bananendozen zijn ook heel kenmerkend, want het klassieke vervoermiddel voor boeken en kranten – het is bijna gewijd verpakkingsmateriaal want gelegenheidsverzamelaars vinden niet gemakkelijk de weg waar je die dozen kan kopen. Handelaars onderling houden al die bananendozen onder elkaar, als een soort van keurmerk voor de professionele handelaar in kranten en boeken. De Deventer boekenmarkt van afgelopen 4 augustus had zelfs als speciaal thema aandacht geschonken aan dit fenomeen ‛bananendozen’. Zo was daar een hele toegangspoort van bananendozen opgebouwd, waar je onderdoor moest om de boekenmarkt binnen te komen.
Een ander kenmerk van Andries' collectie krantenexemplaren is de gedegen manier om de kranten in hermetisch dichtgeplakte plastic mappen aan te bieden, soms de nodige keren gevouwen om de krant uiteindelijk passend in het mapje te krijgen. Andries heeft een scherp oog voor de soms zeer kenmerkende advertenties in die historische uitgaven.

We wensen Andries en zijn vrouw nog vele jaren in gezondheid samen en plezier in het verzamelen van historische kranten.

foto