naar vorige artikel

Au Courant 21 / 1 (juni 2014), pag. 5

dit artikel in pdf

naar volgende artikel

Colofon

Au Courant

Au Courant is het meestal vier keer per jaar verschijnende tijdschrift voor de leden van de Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).
Au Courant wordt toegezonden aan de leden in een geprinte versie en is ook online te zien (als pdf document en in html). Oudere jaargangen zijn ook voor niet-leden online te lezen.
De redactie wordt gevormd door Paul Klein en Gerard Raven.
Daarnaast zijn Louis Nierynck en Job Schouten (van het Persmuseum) vaste inzenders van artikelen.
Redactieadres: Thierensweg 15, 1411 EW Naarden, tel. 035-5389607, e-mail: redactie@vktv.nl

Foto's in dit nummer zijn van de auteur zelf, tenzij anders vermeld.

VKTV

Het lidmaatschap van de VKTV wordt verkregen door € 20,00 per jaar over te maken op rekening NL03INGB0003853388 (BIC-nr van de bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV te Heerhugowaard.

De vereniging werd opgericht op 21 september 1985; een notariële acte volgde op 17 novemnber 1988. De vereniging heeft sinds 1997 een website: www.vktv.nl
Het bestuur van de VKTV bestaat uit:
Ed van den Brul, voorzitter
Arie Schouten, penningmeester
Anton Breuker, public relations
Gerard Raven, redacteur
secretaris en (web-)redacteur (vacant).