naar vorige artikel

Au Courant 21 / 1 (maart 2015), pag. 5

dit artikel in pdf

naar volgende artikel

De Prins van Oranje landt in Scheveningen - tweehonderd jaar koninkrijk

Louis Nierijnck

Het moet op de vroege morgen van 30 november 1813 zwart van het Hollandse volk hebben gezien dat opwachting kwam maken voor de aankomst van de Prins van Oranje aan het Scheveningse strand. De prins had vier dagen op zee op een Engels oorlogsschip verbleven, werd toen per sloep naar de kust gebracht, waar hij de laatste meters wadend aflegde en zo op het strand arriveerde.
De binnenlandse pers liet speciale edities het licht zien in de vorm van Buitengewoone en Extra-ordinaire Couranten, eenzijdig bedrukt, getuige vooral de exemplaren uit 's-Gravenhage, het Staatkundig Dagblad van de Zuiderzee, en zelfs de Dordrechtsche Courant, alle daterende van 27 november tot 8 december 1813. Het Franse juk was haast overal afgeworpen en in 1815 zou Holland zijn eerste koning kunnen kronen.
foto foto foto