naar vorige artikel

Au Courant 21 / 1 (maart 2015), pag. 4

dit artikel in pdf

naar volgende artikel

Colofon

Au Courant

Au Courant is het meestal vier keer per jaar verschijnende tijdschrift voor de leden van de Vereniging van Kranten- en Tijdschriftenverzamelaars (afgekort: VKTV).
Au Courant wordt toegezonden aan de leden in een geprinte versie en is ook online te zien (als pdf document en in html). Oudere jaargangen zijn ook voor niet-leden online te lezen.
De redactie wordt gevormd door Paul Klein en Gerard Raven. Daarnaast zijn Louis Nierijnck en Job Schouten (van het Persmuseum) trouwe inzenders van artikelen.
Redactieadres: e-mail: redactie@vktv.nl

Foto's in dit nummer zijn van de auteur zelf, tenzij anders vermeld.

VKTV

Het lidmaatschap van de VKTV wordt verkregen door zich aan te melden bij het secretariaat. Het lidmaatschap kost € 20,00 per jaar, over te maken op rekening NL03INGB0003853388 (BIC-nr van de bank: INGBNL2A) t.n.v. VKTV.

De vereniging werd opgericht op 21 september 1985; een notariële acte volgde op 17 novemnber 1988. De vereniging heeft sinds 1997 een website: www.vktv.nl

Het bestuur van de VKTV bestaat uit:
– voorzitter: Ed van den Brul (ook voor de public relations);
– penningmeester: Gerard Raven (ook redacteur Au Courant);
– secretaris: Paul Klein (ook redacteur Au Courant en webredacteur).