naar vorige artikel

Au Courant 21 / 1 (juni 2014), pag. 10

dit artikel in pdf

naar volgend nummer

Nawoord

Paul Klein

Dit nummer van Au Courant is de laatste uitgave die ik als mede-redacteur heb verzorgd. De vorige maand heb ik de leden van de vereniging VKTV al in kennis gesteld van mijn beslissing om na 3 jaar mijn redactiewerk voor blad en website (en ook mijn bestuurstaak als secretaris) te beëindigen.

Ik wil met name mijn mede-redacteur Gerard Raven en onze trouwe inzender van artikelen Louis Nierijnck hartelijk danken voor hun creatieve inzet voor Au Courant. Zij hebben ervoor gezorgd dat we vanaf januari 2011 weer vier keer per jaar een mooi blad aan onze leden hebben kunnen toezenden. Met niet alleen hun bijdragen, maar ook met die van andere leden kunnen we op deze weg verder gaan en een volgende nummer van deze 21ste jaargang gaan voorbereiden.

Dit nummer van Au Courant is op zich ook een collectors' item, want het is de eerste Au Courant die niet in druk verschijnt. Laten we hopen dat de redactie via deze digitale route toch haar bestemming bereikt en met minder druk- en verzendkosten het blad op een toekomstbestendige manier (d.w.z. in pdf-formaat en/of online) de leden aan de VKTV blijft binden.